Skip to content

Rekisteriseloste

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Vellon, palvelun ja Vellon käyttäjän välillä osapuolten välisissä sopimusehdoissa (myöhemmin sopimus), ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti mainittu.

1. Voimassaolo

Tämä rekisteriseloste astuu voimaan 25.5.2018 ja on voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat rekisteriselosteet. Vello (Vello Solutions Oy) voi milloin tahansa päivittää tätä rekisteriselostetta.

2. Rekisterinpitäjä

Vello (Vello Solutions Oy)
Fredrikinkatu 41 A, 00120 Helsinki
Y-tunnus: 2140030-2

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Nylund 020 1980 150

4. Rekisterin nimi

Vello

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilö- ja yritystietoja käytetään Vello-palvelun Tilaajan ja Vellon sekä Tilaajan ja loppuasiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon. Lisäksi tietoja käytetään palveluun ja sen toimintaan liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Jos Tilaajalla on käytössään maksullinen Vello-palvelu, asiakastietoja käytetään myös tähän tarkoitukseen. Sama koskee Tilaajan ja loppuasiakkaan välistä laskutussopimusta. Vello ja Tilaaja voivat myös lähettää markkinointi- ja tiedotusviestejä asiakkailleen. Asiakkailla on oikeus kieltäytyä näistä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite (jos tarpeellinen), sukupuoli (jos tarpeellinen), avainsanat (kategoria), muistiinpanot sekä varaushistoria ja varauskohtaiset lisätiedot.

Tilaajan osalta rekisteriin tallennetaan myös yrityksen nimi, toimipisteet ja niiden sijainti sekä tilaajan mahdollisesti saama kampanjakoodi.

7. Tietojen luovuttaminen

Vello ei luovuta kerättyjä asiakastietoja kolmannelle osapuolelle, ellei se on lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen. Tilaaja sitoutuu käyttämään asiakastietoja, kuin omiaan, ja vastaa itse niiden luovuttamiskäytännöistä.

8. Rekisterin suojaus

Vello-tiliin tallennettavat tiedot ovat suojattuja käyttäjätunnus- ja salasanatunnistautumisella.

Vello-palvelun rekisteriä käyttävä verkkopalvelu (Amazon) on suojattu salasanoin.

Tietokantapalvelin on suojattuja palomuurein, salasanoin ja palvelun teknisen toteutuksen keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä. Palvelin sijaitsee lukitussa tilassa.

9. Tietojen säilytys

Vello-palveluun tallennettuja asiakastietoja säilytetään palvelussa asiakassuhteen ajan aina siihen asti, kunnes Tilaajan Vello-tili poistetaan.

Vello säilyttää Tilaajan asiakastiedot itsellään myös tämän jälkeen. Loppuasiakkaan tietoja se ei säilytä, mikäli asiakassuhde päättyy.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan virheellisen tiedon. Loppuasiakkaan tulee osoittaa tarkastuspyyntö aina Vello-palvelun Tilaajalle. Tilaaja voi osoittaa omia tietojaan koskevat pyynnöt suoraan Vellolle.