Skip to content

Tietosuojalauseke

Me Vellossa haluamme, että voit käyttää Velloa turvallisin mielin - luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Yritysasiakkaamme voivat käyttää Velloa varaustenhallintaan, maksuihin ja asiakasrekisterin ylläpitoon. Kuluttaja-asiakkaamme voivat hyödyntää luomaansa Vello-tiliä varausten sujuvaan tekemiseen.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme Vello-tilin luoneen yritysasiakkaamme yhteyshenkilöiden tai kuluttaja-asiakkaamme henkilötietoja. Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Saat halutessasi tietoja siitä:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?

 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?

 • Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

 • Mihin tietoja siirretään?

 • Mihin tietoja luovutetaan?

 • Miten tiedot suojataan?

 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

Huomioithan, että tekemällä varauksen Vellon kautta, henkilötietosi siirtyvät myös sille palveluntarjoajalle, jonka palveluita varaat. Ko. palveluntarjoaja vastaa henkilötietojesi käsittelystä omalta osaltaan.

Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme voi kontrolloida näitä sivustoja, eikä tämä tietosuojalauseke koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Suosittelemme käyttämään harkintaa selaillessasi internetiä sekä tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.

 


1. Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Yritysasiakkaiden tiedot: Asiakkaan yrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, osoite, laskutustiedot, kieli, aikavyöhyke, asiakastyyppi, yhteyshenkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, annetut palautteet ja yhteydenotot, mahdollinen suoramarkkinointikielto sekä maksupalveluissa tilitystilinumero.

 • Kuluttaja-asiakkaiden tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, Vello-tilin kautta tehdyt varaukset, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

 • Automaattisesti kerätyt verkkokäyttäytymistiedot: Keräämme automaattisest tietoja siitä, miten käytät palveluitamme ja mobiilisovelluksia (esim. vierailu kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet. Tiedot kertyvä automaattisesti palvelinlokeihin ja yhdistetään päätelaitteellesi asetettuu evästeeseen. Voimme yhdistää näitä automaattisesti kerättyjä tietoja, kun ole kirjautuneena Vello-tilillesi. Lisätietoja saat evästelausekkeestamme kohdasta 4.

Saamme tietojasi suoraan sinulta Vello-tilin luomisen tai muun yhteydenoton kautta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä automaattisesti kerättyjä. Potentiaalisten yritysasiakkaiden osalta saatamme kerätä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta. Näistä potentiaalisista asiakkaistamme keräämme tyypillisesti nimen, sähköpostiosoitteen, aseman ja yrityksen nimen ja yhteystiedot.

2. Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen tilaamastasi Vellon ajanvaraus-, maksu- tai asiakasrekisteripalvelusta (yritysasiakkaat) taikka käyttöönottamastasi Vello-tilistä (kuluttaja-asiakkaat).

  Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, mahdollistaa varauksen tekemistä tai vastaanottamista taikka kirjautumista Vello-tilille, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.

 • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle tärkeitä tiedotteita tai suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja profilointiin ja segmentointiin sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.

 • Tuotekehitys: Käsittelemme henkilötietoja palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, markkinatutkimuksiin, tuotekehitykseen ja raportointiin oikeutetun etumme perusteella.

 • Väärinkäytökset, perintä, oikeusvaateet: Ajoittain joudumme käsittelemään henkilötietoja väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tällöin käsittely perustuu oikeutettuun etuumme

 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Yritysasiakkaiden osalta säilytämme tietoja sopimussuhteen ajan sekä niin kauan, kuin on tarpeen sopimuksen mukaista velvoitteiden, kuten saatavien perinnän, hoitamiseksi.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksenteon tai Vello-tilille kirjautumisen jälkeen, jotta voimme mahdollistaa Vello-tilin helpon uudelleenaktivoinnin. Käytämme tietoja myös palveluidemme kehittämiseen sekä vastataksemme mahdollisiin reklamaatioihin.

Edellä mainittujen aikajänteiden jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan, kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

4. Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Voimme kerätä käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea mm. sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Palvelussamme on ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Evästeet voivat olla ns. istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, taikka ne voivat olla ns. pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IPosoite.

Käytämme evästeitä kirjautumiseen, kehittääksemme palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi voimme seurata evästeiden avulla, onko lähettämämme markkinointiviestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.

Lisäksi palveluissamme voi olla sosiaalisen median evästeitä ja ns. yhteisöliitännäisiä, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisen median palveluissa. Niiden avulla voidaan myös kohdentaa mainontaa. Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, voivat kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten klikkaamalla markkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä.

 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa klikkaamalla markkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä.

 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden osalta voit vaikuttaa käsittelyyn seuraavin tavoin:

 • Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.

 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin vaihdat yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

 • Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät evästeiden sekä liitännäisten ja painikkeiden avulla tietoa palveluistamme. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, tietojen käyttötavat ja siihen liittyvät oikeudet sekä tiedot yksityisyydensuoja-asetusten muuttamisesta esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun yksityisyydensuojaa koskevissa ehdoissa.

 • Facebook: Vellon sivustolle on asennettu Facebook-pikseli, joka tarkoittaa sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä meille. Mittaamme pikselin avulla Facebook mainonnan tehokkuutta. Tutustu tarkemmin Facebook-pikseliin: https://fi-fi.facebook.com/business/help/742478679120153.

 • Google Ads: Tällä sivustolla on käytössä Google Ads -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit halutessasi estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Ads-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads

6. Mihin tietoja siirretään?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tieto tallennetaan, käsitellään ja hyödynnetään Vello sovelluksen ja sen muihin järjestelmiin EU:n tai ETA alueen sisällä. Tämän lisäksi jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Tietojen siirto EU- tai ETAalueen ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

7. Mihin tietoja luovutetaan?

Tietoja luovutetaan tarpeen mukaan seuraavasti:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 2.7.2020.

10. Mihin voit ottaa yhteyttä

Vello-palvelun kehityksestä ja asiakaspalvelusta vastaa Vello Solutions Oy. Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@vello.fi
Asiakaspalvelun yhteyshenkilö: Tuomas Nylund 050-5335 943

Vello Solutions Oy
Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki
Y-tunnus: 2140030-2